Friday, November 12, 2010

Litar Siri & Litar Selari

Litar boleh didefinisikan sebagai satu sambungan lengkap sumber elektrik (sel) dan beban elektrik (LED / mentol) dengan menggunakan pengalir (wayar). Terdapat dua jenis litar asas iaitu litar siri dan litar selari.

Sambungan sesiri adalah sambungan terhadap perintang yang disambungkan sederet dari hujung ke hujung. Manakala sambungan selari adalah sambungan terhadap perintang yang disambung bertentangan di antara satu sama lain.

Terdapat beberapa perbezaan di antara litar siri dan litar selari. Jadual di bawah menunjukkan perbezaan dari segi pengiraan dan juga ciri.
ITEM
LITAR SIRI
LITAR SELARI
VOLTAN
Berkurang bila beban bertambah
Sama nilai di semua tempat
ARUS
Sama nilai di semua tempat
Berkurang bila beban bertambah
RINTANGAN
Bertambah bila beban bertambah
Lebih kecil daripada nilai beban yang paling kecil dalam litar
KECERAHAN
Semakin malap bila beban bertambah
Sama cerah bila beban bertambah atau berkurang
AKIBAT
Satu beban tidak berfungsi, maka kesemua beban tidak berfungsi
Satu beban tidak berfungsi, beban lain tetap berfungsi

No comments:

Post a Comment